Увод:
Пратећи савремене трендове у развоју геодетске струке, ГЕОПУТ је оспособио своје стручне кадрове, прилагодио своју информатичку инфраструктуру и проширио своје услуге на област геоинформатике. Данас наши стручњаци успешно реализују сложене стручне пројекте из области ГИС-а, али и раде у области развоја
специјализована софтверска решења која имају и комерцијални карактер.


ГИС:
У области ГИС-а, у зависности од специфичних захтева наручиоца, ГЕОПУТ обезбеђује идејна решења, пројектовање система, прикупљање просторних података, имплементацију, стручно усавршавање и периодично одржавање.


Развој софтверских апликација:
Од свог оснивања, ГЕОПУТ је пионир у области аутоматизације обраде просторних података, као и у области развоја софтвера за подршку топографским, катастарским и компактним премерама, као и за дигитализацију катастарских планова. Данас наши стручњаци развијају сопствена ГИС решења на основу
ВебГИС платформе, које поред стандардних подржавају и рад са подацима добијеним ласерским скенирањем.

Related Blogs