Prateći savremene trendove razvoja geodetske struke GEOPUT je svoje stručne kadrove osposobio, svoju informatičku infrastrukturu prilagodio, a svoje usluge proširio na oblast geoinformatike. Danas naši stručnjaci uspešno relalizuju kompleksne stručne projekte iz oblasti GIS-a, ali i rade na polju razvoja specijalizovanih softverskih rešenja koji imaju i komercijalan karakter.

GIS

U oblasti GIS-a, u zavisnosti od specifičnih zahteva klijenta, GEOPUT obezbeđuje idejna rešenja, projektovanje sistema, prikupljanje prostornih podataka, implementaciju, stručnu obuku i periodično održavanje

Razvoj softverskih aplikacija

GEOPUT je od svog osnivanja bio pionir u oblasti automatizacije obrade prostornih podataka, kao i u oblasti razvoja softvera za podršku  topografskom, katastarskom i komasacionom premeru, kao i za digitalizaciju katastarskih planova. Danas naši stručnjaci razvijaju sopstvena GIS rešenja bazirana na WebGIS platformi, a koja sem standardnih podržavaju i rad sa podacima dobijenim laserskim skeniranjem.