Mostovi

Prepreke se mogu savladati na više načina.

Mostovi i tuneli omogućavaju da ljudi i vozila mogu da savladaju prepreke kao što su prirodne (vodene površine, doline, kanjoni, stenski masivi i sl.) i veštačke (put, pruga i druge građevine.)

Mostovi kao građevine su daleko napredovali od palog drveća i kamenja, kako se nekad prelazilo preko vode.

Danas postoj nekoliko različitih pristupa projektovanju mostova u zavisnosti od funkcije, terena gde se most gradi, raspona koji treba da savlada, materijala koji se koristi za izgradnju, kao i od finasijskih sredstava namenjenih za izgradnju.

Tuneli

Tuneli su građevine koje, praktično, obuhvataju širok spektar oblasti građevinarstva koje se međusobno usko prepliću i uslovljavaju, to su kompleksni objekti.

Kroz tunele se mogu odvijati različiti vidovi saobraćaja kao što su drumski, železnički, metro, pešački i biciklistički saobraćaj.

Takođe, tunelima se može dopremati voda, tunel može imati i funkciju plovnog kanala, kao i prelaza za životinje sa jednog kraja autoputa na drugi.