Увод:
Основан 2000. године. Као геодетска организација, ГЕОПУТ је до данас интензивно развијао област геодезије, као једну од својих најважнијих стручних области делатности, и можемо слободно рећи да представља веома респектабилну компанију како са аспекта стручног кадра, савременог опреме, развој софтвера и са аспекта претходних референци.

Премер:
Наши стручњаци су у претходне две деценије успешно потврдили своја стручна знања и вештине у извођењу најсложенијих геодетских радова који обухватају радове на успостављању и обнови: катастарског, геодетског и топографског премера.

Инжењерска геодезија:
У области инжењерске геодезије вршимо пројектовање и извођење различитих геодетских послова. Од израде просторних темеља за потребе планирања и пројектовања, до пројеката геодетских просторних референтних система, контроле геометрије изграђених објеката, праћења деформација тла и објеката, пројеката експропријације земљишта и др.

Related Blogs