Regulacija reke Grze kroz Davidovac

InvestitorRegionalna razvojna agencija Južni banat d.o.o, Pančevo Reka Grza je leva pritoka reke Crnice, u koju se uliva neposredno nizvodno od sela Davidovac. Od ušća u Crnicu do izvorišta – Malog i Velikog Vrela, ovaj vodotok ima dužinu od oko 20 km. Dužina projektovane regulacije iznosi 630 m. Projektom je predviđena obaloutvrda od kamene obloge…

Više

Saobraćajnica Patrijarha Pavla II etapa sa infrastrukturom

InvestitorDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Tehnička dokumentacija podeljena je na više etapa. Predmet ovog projekta je II etapa, odnosno od km 1+940,00 (kraj I etape) do ulice Pere Velimirovića sa uklapanjem u postojeće stanje. Izvođenje radova na izgradnji II etape je podeljeno u više faza. I faza je izmeštanje Topčiderske reke, kao i…

Više

Vodovod i kanalizacija Niš

InvestitorGrad Niš Na teritoriji grada i prigradskih naselja grada Niša, rađeni projekti kanalizacione mreže, projekti vodovodne mreže, kao i projekti rezervoara i crpnih stanica, a sve u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva. Dužina projektovane mreže je preko 80 km Rok realizacije (god.) 2019. –  Investicija – RSD Potrošen budžet 58.000.000 RSD Zemlja Republika Srbija Fotografije…

Više

Tunelska veza od Karađorđeve ulice do Dunavske padine

Investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Tunel je planiran u produžetku starog Savskog mosta i njegova trasa se pruža od Karađorđeve ulice ispod Terazijkog grebena ka Dunavskoj padini Planirane su dve razdvojene tunelske cevi sa portalima na Savskoj padini u Ulici Gavrila Principa, odnosno na Dunavskoj padini u Bulevaru despota Stefana. Dužina tunelskih…

Više

Terazijski tunel

Investitor JP Putevi Beograda Terazijski tunel je saobraćajni tunel i jedna od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu. Dugačak je oko 250 m, istočna ulazna tačka je na raskrsnici Dečanske i Nušićeve ulice, a zapadna predstavlja produžetak Brankove ulice. Tunel predstavlja direktnu i najbližu vezu između centra Beograda i Brankovog mosta, odnosno Novog Beograda i Zemuna. Terazijski…

Više

Saobraćajnica Patrijarha Pavla I etapa sa infrastrukturom

Investitor Grad Beograd Od petlje Hipodrom trasa kolovoza se spušta prema raskrsnici sa ul. vojvode Mišića sa dve odvojene kolovozne trake (za svaki smer) i izmešta se na koridor železničke pruge do ukrštanja sa Pionirskom ulicom u zoni postojećeg podvožnjaka Na glavnom pravcu, koji je ukupne dužine oko 2000 m, projektovane su 3 površinske raskrsnice…

Više

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV “Mramorak”

InvestitorRegionalna razvojna agencija Južni banat d.o.o, Pančevo U bioaeracionim bazenima se odigrava biološka prerada otpadne vode korišćenjem aktivnog mulja i vazduha SBR je proces aktivnog mulja koji radi u pravom šaržnom režimu pod neujednačenim uslovima rada. Ovaj periodični proces je proces šaržnog aktivnog mulja koji u okviru jednog bazena sprovodi u intervalima sve delove procesa…

Više

Park vetroelektrana instalisane snage 66MW u Kostolcu

InvestitorJP “Elektroprivreda Srbije” Projekat izgradnje vetroelektrane Kostolac nazivne snage 66 MW se sastoji od sledećih funkcionalnih celina: vetroelektrana Kostolac i Priključak vetroelektrane kostolac na prenosni sistem. Funkcionalna celina vetroelektrana Kostolac nazivne snage 66 MW se sastoji od sledećih funkcionalnih podcelina: vetroagregati, koji predstavljaju generatorske jedinice (sastoje se od rotora, gondole, tornja i temelja, naponskog nivoa…

Više

Koridor 10 – Kragujevac

InvestitorMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Prva A faza“ – Državni put I reda, na trasi postojećeg državnog puta I-B reda br.24 (ranije M1.11), veza koridor 10 – Kragujevac, od km 0+000,00 (petlja Kragujevac na autoputu E-75 – ranije petlja „Batočina“) do km 5+000,00 (kraj buduće petlje „Batočina –Istok“) Predmetna deonica državnog puta I-B reda br.…

Više

Crpna stanica i kanalizaciona mreža u naselju Zvečka u Obrenovcu

InvestitorJKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac Projektovana dužina kanalizacione mreže iznosi oko 9000 m, sa prečnicima od DN250-DN400. Projektom je takođe obrađena crpna stanica kružnog šahtnog tipa sa ulaznim šahtom gde se vrši grubo odvajanje krupnog otpada i predmeta na rešetki za predtretman. Predviđeno je mehaničko odvajanje finog automatskog sita sa presom tipa „Fluiteco CFV C300”…

Više