Uspešno realizovan projekat Izrada Katastra saobraćajne signalizacije Beograda – Faza IV. Izvršeno je snimanje MobileMapping tehnologijom i izrada relacione baze podataka na dužini ulične mreže u dužini od  900 km. Baza podataka je integrisana u prethodno razvijeno WebGIS softversko rešenje