Putevi

Prema stanju puteva jedne zemlje, vidi se i stanje njene ekonomije. Poslednjih godina sve više je potrebe za projektovanjem puteva, kao i izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih.

Više detalja

Mostovi i tuneli

Mostovi i tuneli omogućavaju da ljudi i vozila mogu da savladaju prepreke kao što su prirodne (vodene površine, doline, kanjoni, stenski masivi i sl.) i veštačke (put, pruga i druge građevine.)

Više detalja

Hidrotehnički objekti

Vodotokovi su od davnina imali veliki značaj u razvoju podnevlja kojem pripadaju i kao takvi predstavljaju veoma bitnu komponentu koja mora biti u sadejstvu sa svim granama privrede jedne zemlje.

Više detalja

Obnovljivi izvori energije

Pod terminom Obnovljivi izvori energijepodrazumeva se energija stvorena iz prirodnih – onovljivih izvora kao što su sunčeva energija, snaga vetra, hidroenergija i sl.

Više detalja

Geotehnika

Stručni i profesionalni timovi Geoputa, specijalisti za različitu geotehničku problematiku: fundiranje svih vrsta objekata, sanaciju padina, klizišta, objekata, izvoženje i obradu opštih geoloških istaživanja.

Više detalja

Geodezija

Osnovan 2000. god. kao geodetska organizacija GEOPUT do danas, kao jednu od svojih najvažnijih stručnih oblasti delovanja,  intenzivno razvija oblast geodezije i slobodno možemo da kažemo…

Više detalja

Geoinformatika

Prateći savremene trendove razvoja geodetske struke GEOPUT je svoje stručne kadrove osposobio, svoju informatičku infrastrukturu prilagodio, a svoje usluge proširio na oblast geoinformatike.

Više detalja

Savremene metode prikupljanja prostornih podataka

Geoprostorni podaci predstavljaju nezaobilaznu komponentu u savremenom sistemu poslovnog odlučivanja. Efikasnost i kvalitet prikupljanja prostornih podataka čine važnu komparativnu prednost na tržištu.

Više detalja

Laboratorijska ispitivanja

Laboratorije GEOPUTA čini sistem laboratorija za ispitivanje kamena i kamenih agregata, betona, konstrukcija kao i laboratorija za geomehaniku, sa akreditovanih oko 100 opita.

Više detalja

Planska dokumentacija

Izrada prostorno-planske dokumentacije predstavlja osnov u planiranju razvojnih pravaca nekog područja. Stvaranjem multifunkcionalnog  prostora unapređuje se kvalitet života, prepoznaju potencijali prostora, te definiše organizacija, namena i način korištenja prostora.

Više detalja