Investitor

Grad Beograd

Hidrološka studija za Topčidersku reku u zoni saobraćajnice Patrijarha Pavla I etapa

Rok realizacije (god.)
2020. – 

Investicija
2.100.000.000 RSD

Potrošen budžet
65.000.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE