Investitor

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Hidrološka studija za Topčidersku reku u zoni saobraćajnice Patrijarha Pavla II etapa

Rok realizacije (god.)
2012. – 2019. 

Investicija
1.200.000.000 RSD

Potrošen budžet
20.000.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE