Investitor

Grad Beograd

Od petlje Hipodrom trasa kolovoza se spušta prema raskrsnici sa ul. vojvode Mišića sa dve odvojene kolovozne trake (za svaki smer) i izmešta se na koridor železničke pruge do ukrštanja sa Pionirskom ulicom u zoni postojećeg podvožnjaka

Na glavnom pravcu, koji je ukupne dužine oko 2000 m, projektovane su 3 površinske raskrsnice (dve kružne raskrsnice i jedna trokraka, semaforizovana raskrsnica) kao i jedan priključak.

Tehničkom dokumentacijom su obuvaćeni projekti saobraćajnice, tramvajske pruge, hidrotehničkih instalacija, regulacije reke, elektroenergetike, telekomunikacija, saobraćajne signalizacije i opreme, ozelenjavanja, kao i rušenje objekata. Takođe su izrađene hidrološka studija, hidraulička analiza, studija opravdanosti.

Rok realizacije (god.)
2020. – 2024.

Investicija
2.100.000.000 RSD

Potrošen budžet
65.000.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE