Investitor

Grad Niš

Na teritoriji grada i prigradskih naselja grada Niša, rađeni projekti kanalizacione mreže, projekti vodovodne mreže, kao i projekti rezervoara i crpnih stanica, a sve u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva.

Dužina projektovane mreže je preko 80 km

Rok realizacije (god.)
2019. – 

Investicija
– RSD

Potrošen budžet
58.000.000 RSD

Zemlja
Republika Srbija

Fotografije projekta

OBLASTI
USLUGE